W dniu 7 października pracownicy Katedry Etologii Zwierząt i Łowiectwa wzięli udział w akcji zasiedleń kuropatw na terenie obwodu łowieckiego dzierżawionego przez Koło Łowieckie nr 93 „Bażant” w Poniatowej. Projekt wsiedleń zainicjowany został przez członków Koła, które przygotowało całe przedsięwzięcie pod względem logistycznym jak również sfinansowało zakup ptaków. Całość zaplanowana jest na kilka kolejnych sezonów łowieckich, a zespół z naszej uczelni pod kierunkiem dr hab. Mariana Flisa, prof. uczelni, w skład którego wchodzą dr hab. Piotr Czyżowski, prof. uczelni i dr inż. Sławomir Beeger zapewnia opiekę merytoryczną nad całym przedsięwzięciem.

Jako pierwszy etap zaplanowano wypuszczenie do naturalnych siedlisk  1000 kuropatw, które zostały zakupione w Ośrodku Hodowli Zwierzyny w Mosznej, koło Opola Ślaskiego. Ptaki dotarły na miejsce w doskonałej kondycji, pod nadzorem kierownika ośrodka Krzysztofa Kukulskiego. Grupa ptaków (100 osobników) wypuszczona w jednej z wybranych lokalizacji została oznakowana obrączkami, celem monitoringu pilotażowych badań związanych z ich przeżywalnością oraz dyspersją.

Akcja wypuszczania przebiegła bardzo sprawnie. Udział w niej oprócz myśliwych i pracowników naszej Uczelni, wzięli również Redaktorzy Radia Lublin, którzy skrupulatnie rejestrowali wszelkie czynności związane z wypuszczaniem ptaków, celem przygotowania relacji, którą można znaleźć na witrynie internetowej tej rozgłośni.

Mamy wielką nadzieję, że nasza współpraca z myśliwymi z „Poniatowskiego Bażanta” potrwa przez co najmniej kilka kolejnych lat i zaowocuje dalszymi badaniami nad funkcjonowaniem populacji kuropatw w tej części Lubelszczyzny.