Pracownia Umiejętności Klinicznych WMW otwarta

Fantomy dużych zwierząt w skali 1:1, modele do treningu zakładania opatrunków czy iniekcji dożylnych, innowacyjne aplikacje do wirtualnej rzeczywistości –  to tylko niektóre z nowoczesnych materiałów dydaktycznych, w jakie wyposażona jest Pracownia Umiejętności Klinicznych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej. 7 listopada 2022 r. w obecności przedstawicieli władz państwowych i samorządowych Pracownia została oficjalnie otwarta.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali (kolejność wg. zdjęcia powyżej od lewej):

Doradca Społeczny Ministra Edukacji i Nauki Marek Konieczny, Wojewoda Lubelski Lech Sprawka, Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej dr hab. Iwona Puzio, prof. Uczelni, Rektor prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk.

Pracownia wyposażona w rzeczywiste fantomy zwierząt pozwoli studentom, a przyszłym lekarzom weterynarii, na ćwiczenie umiejętności kluczowych w swoim zawodzie. Jak powiedziała Dziekan Wydziału, dr hab. Iwona Puzio, prof. Uczelni, zdecydowana większość absolwentów wybiera ścieżkę zawodową związaną z praktyką kliniczną, a zatem uruchamianie tego typu laboratoriów, w których w sposób ustandaryzowany można nauczać umiejętności klinicznych jest bardzo ważne i pozwala jeszcze w lepszym stopniu spełniać europejskie normy. Do nich zaliczamy akredytację Europejskiego Stowarzyszenia Wydziałów Medycyny Weterynaryjnej (EAEVE), którą to Wydział otrzymał do 2028 roku.


„Konieczność utrzymania dobrostanu zwierząt oraz kwestie etyczne limitują wykorzystanie zwierząt do nauki procedur niezbędnych w pracy lekarza weterynarii stąd światowy trend i wymagania EAEVE do podzielenia tej nauki na dwa etapy. Pierwszy w warunkach laboratoryjnych na modelach i dopiero drugi na żywych zwierzętach. Taki model kształcenia ograniczy  również stres studentów, pozwoli na efektywną naukę zapamiętywania opartą o reguły pedagogiczne  i  ostatecznie przyczyni się do podniesienia jakości kształcenia.” – wyjaśnia prof. dr hab. Marta Kankofer, odpowiedzialna za projekt utworzenia pracowni.

Warto podkreślić, że jest to też pierwsze w Polsce scentralizowane laboratorium weterynaryjne, gdzie studenci mają możliwość trenowania umiejętności klinicznych na fantomach i modelach nie tylko podczas regularnych zajęć przewidzianych programem studiów ale także indywidualnie w wolnym czasie. 


Projekt, w ramach którego utworzono pracownię: “Skills lab” dla studentów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej”, został sfinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki ze środków budżetu państwa – “Inwestycje związane z kształceniem” – na kwotę 1 673 580 zł. Inwestycja obejmowała m.in. zakup fantomów i symulatorów do nauki umiejętności klinicznych, przygotowanie materiałów dydaktycznych (opisy stacji, zestawy do indywidualnej nauki) oraz dostosowanie istniejących pomieszczeń.

Tekst: DRiP
Zdjęcia: Alicja Jaroszewska
Galeria
Zobacz

Wydarzenie cieszyło się szerokim zainteresowaniem Mediów:

TVP3 LUBLIN, "Panorama Lubelska" z dn. 07.11.2022 r.
Zobacz
radiolublin.pl z dn. 07.11.2022 r. artykuł
Zobacz
radiolublin.pl z dn. 07.11.2022 r. zdjęcia
Zobacz
lublin.uw.gov.pl z dn. 07.11.2022 r.
Zobacz
naukawpolsce.pl z dn. 07.11.2022 r.
Zobacz
brandsit.pl z dn. 07.11.2022 r.
Zobacz
centrum.fm z dn. 07.11.2022 r.
Zobacz
eska.pl z dn. 07.11.2022 r.
Zobacz
wnp.pl z dn. 07.11.2022 r.
Zobacz
farmer.p z dn. 07.11.2022 r.
Zobacz
pulshr.pl z dn.07.11.2022 r.
Zobacz