Wydział Nauk o Żywności i Biotechnolgii realizuje kształcenie oraz badania naukowe w tematyce związanej z żywnością, technologią żywienia oraz biotechnologią.

Wydział oferuje studia na kierunkach:

Gastronomia i Sztuka Kulinarna to kierunek unikatowy, czyli taki, który realizowany jest na Lubelszczyźnie oraz w Polsce Wschodniej wyłącznie na naszym Uniwersytecie! Zajęcia na tym kierunku realizowane są m.in. w nowoczesnej i doskonale wyposażonej Pracowni Gastronomicznej.

Wydział dysponuje aulami wykładowymi wyposażonymi w sprzęt audiowizualny, salami dydaktycznymi i laboratoriami. W nowoczesnych halach półtechniki (technologii zbóż, biotechnologii, technologii mięsa) wyposażonych w aparaturę technologiczną oraz pracowni gastronomicznej prowadzone są ćwiczenia z zakresu technologii kierunkowych i gastronomii.

 

Studenci mają możliwość rozwijania zainteresowań w kołach naukowych:

  • Chemicznym Kole Naukowym “Wodór”
  • Fitochemicznym Studenckim Kole Naukowym
  • Studenckim Kole Naukowym Biochemików Żywności i Żywienia
  • Studenckim Kole Naukowym Biotechnologów
  • Studenckim Kole Naukowym Biotechnologii Zwierząt
  • Studenckim Kole Naukowym Dietetyków
  • Studenckim Kole Naukowym Technologii Żywności
  • Studenckim Kole Naukowym Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwa Żywności

oraz organizacjach ogólnouczelnianych m.in. Zespół Pieśni i Tańca „Jawor”, Akademicki Związek Sportowy czy Chór UP w Lublinie.

 


 

 

Montaż: Maciej Niedziółka / DKiWA