25 października 2022 roku w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie w ramach  porozumienia o współpracy pomiędzy Uniwersytetem a Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Przetwórców i Producentów Produktów Ekologicznych „POLSKA EKOLOGIA” został utworzony Eko-HUB Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Eko-HUB będzie funkcjonował w strukturze Centrum Transferu Technologii UP w Lublinie. Zakres jego działalności dotyczyć będzie dwóch płaszczyzn: edukacyjnej  i innowacyjno-gospodarczej.

W ramach działalności edukacyjnej organizowane będą szkolenia, warsztaty dla studentów, doktorantów i młodych naukowców z zakresu „świadomości biznesu” oraz rozwijania relacji naukowo-biznesowych we współpracy z podmiotami zewnętrznymi. Tworzone będą również sieci  ‘networkingowe’ dla studentów, doktorantów, młodych naukowców i przedsiębiorców w celu pozyskania potencjalnych partnerów do współpracy naukowo-badawczej i biznesowej.  

Natomiast w zakresie działalności innowacyjno-gospodarczej Eko-HUB będzie współpracował z podmiotami zewnętrznymi, w tym z partnerami zagranicznymi, w zakresie kreowania i realizacji działań proinnowacyjnych w szczególności o charakterze ekologicznym oraz tworzeniu wspólnych rozwiązań  ekologicznych oraz pozyskiwaniu środków finansowych na realizację wspólnych projektów.

W spotkaniu tworzącym Eko-HUB wzięli udział: Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą  dr hab. Bartosz Sołowiej, prof. uczelni, Dyrektor Centrum Transferu Technologii mgr inż. Iwona Niezgoda, Specjalista ds. innowacyjności CTT dr inż. Anna Jeżak-Zgórka – jako przedstawiciele Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Natomiast Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przetwórców i Producentów Produktów Ekologicznych „Polska Ekologia” reprezentował Prezes Paweł Krajmas oraz Maciej Bartoń – Pełnomocnik zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przetwórców i Producentów Produktów Ekologicznych „Polska Ekologia”.

Stowarzyszenie Polska Ekologia  powstało w 2006 roku i skupia blisko 150 producentów, którzy podjęli produkcję żywności z surowców ekologicznych z przekonaniem, że produkty te są bardziej wartościowe dla człowieka.

fot. Maciej Niedziółka / DRiP
kurierlubelski.pl z dn. 22.11.2022 r.
Zobacz