Niezmiernie miło nam poinformować, że w dniu 12 maja 2021 r. Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk powołał czterech nowych Dziekanów Wydziałów, którzy będą pełnić funkcję od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2024 r.

Galeria zdjęć
Zobacz

Powołanie Dziekanów poprzedzone było zgłaszaniem kandydatów, w których uczestniczyli wszyscy pracownicy wydziału. Kandydat, który uzyskał co najmniej 20% głosów popierających spośród ogólnej liczby głosów, opiniowany był przez Kolegium Wydziału i Radę Dyscypliny. Opiniowanie kandydatów na dziekanów jest powrotem do tradycji akademickich, w których społeczność wydziału ma decydujący wpływ na wybór władz wydziału. Jest również realizacją programu wyborczego JM Rektora. Opiniowanie dziekanów zostało przeprowadzone na czterech wydziałach, na których upływała kadencja władz dziekańskich wybranych w 2016 r. lub byli powołani przed wejściem w życie ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” tj. przed 1 października 2019 r.

Rektor prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk w oparciu o przedstawione opinie powołał:

Prof. dr hab. Brygidę Ślaską na Dziekan Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki,
Dr hab. Katarzynę Dzidę, prof. uczelni na Dziekan Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu,
Prof. dr. hab. Waldemara Gustawa  na Dziekana Nauk o  Żywności i Biotechnologii
Prof. dr. hab. Tomasza Mieczana na Dziekana Wydziału Biologii Środowiskowej 

W imieniu Społeczności Akademickiej naszej Uczelni serdecznie gratulujemy Państwu Dziekanom oraz życzymy dużo satysfakcji z wykonywanej pracy i powodzenia w realizacji zaplanowanych zamierzeń.

Fot. Maciej Niedziółka / DKiWA