Powołanie na eksperta PKA dr hab. Karoliny Wójciak, prof. uczelni

Dr hab. Karolina Wójciak, prof. uczelni – prodziekan ds. studenckich i dydaktyki Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii, została powołana na eksperta współpracującego
z Zespołem nauk rolniczych i nauk weterynaryjnych Polskiej Komisji Akredytacyjnej w dyscyplinie technologia żywności i żywienia.

zdjęcie portetowe
Eksperci wspierają Członków Komisji w realizacji ustawowych zadań PKA.

Pełna lista dostępna jest na stronie PKA.