8 lutego 2022 roku w siedzibie Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie odbyło się spotkanie inaugurujące nową Radę Programową oraz Radę Biblioteczną Instytutu. Spotkanie prowadzili Wicedyrektor Instytutu Monika Garnek-Owczarczyk oraz Premier Henryk Kowalczyk.

Podczas posiedzenia członkowie nowej Rady Programowej oraz Rady Biblioteki otrzymali nominacje z rąk Premiera Henryka Kowalczyka. Wśród osób nominowanych znalazła się dr inż. Paulina Studzińska-Jaksim, Dyrektor Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Wicedyrektor Instytutu Pan Łukasz Wieczorek oraz Pełnomocnik ds. Programowych Pani prof. Katarzyna Smyk przedstawili sprawozdanie z działalności NIKIDW za 2021 rok oraz plany na rok 2022.

W Radzie Programowej zasiadają:
Beata Szydło – Przewodnicząca,
Jan Krzysztof Ardanowski – Wiceprzewodniczący,
Piotr Gliński – Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu,
Przemysław Czarnek – Minister Edukacji i Nauki,
dr Karol Nawrocki,
dr Barbara Fedyszak-Radziejowska,
Michał Grabianka,
Paweł Onochin,
dr Arkadiusz Jełowicki.

W Radzie Biblioteki zasiadają:
dr Tomasz Makowski – Dyrektor Biblioteki Narodowej, Przewodniczący
dr Wojciech Woźniak – Dyrektor Biblioteki Głównej im. Władysława Grabskiego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, zastępca Przewodniczącego
dr inż. Paulina Studzińska-Jaksim – Dyrektor Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,
Paweł Jakubiec – Dyrektor Biblioteki Głównej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie im. H. Kołłątaja,
Mariusz Olczak – Dyrektor Archiwum Akt Nowych.

gov.pl
Zobacz
urk.edu.pl
Zobacz