22 listopada 2023 r. (środa) o godz. 10:00 w Sali 233 Collegium Veterinarium Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UP w Lublinie (ul. Akademicka 12) odbędzie się posiedzenie naukowe organizowane przez Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych, Oddział w Lublinie.

logo PTNW: centraur trzymający w dłoni pochodnię

Dr hab. Katarzyna Tajchman, prof. uczelni z Katedry Etologii Zwierząt i Łowiectwa, Zakład Etologii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie wygłosi wykład pt. „Poroże – wyjątkowe kości na głowie”

zaproszenie w wersji PDF
Zobacz