8 listopada 2023 r. (środa) o godz. 10:00 w Sali 233 Collegium Veterinarium Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UP w Lublinie (ul. Akademicka 12) odbędzie się posiedzenie naukowe organizowane przez Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych, Oddział w Lublinie.

logo PTNW: centraur trzymający w dłoni pochodnięDr inż. Marcelina Osińska z Zakładu Mikrobiologii Katedry Przedklinicznych Nauk Weterynaryjnych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UP w Lublinie wygłosi wykład pt. „Lekooporność szczepów Escherichia coli izolowanych od zwierząt wolno żyjących”.

zaproszenie w wersji pdf
Zobacz