14 maja 2021 r. o godz. 12:00 zostało podpisane porozumienie dotyczące współpracy pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym a Lubelską Spółdzielnią Usług Mleczarskich w Lublinie (LSUM). 
 

Porozumienie podpisali: Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, dr hab. Bartosz Sołowiej, prof. uczelni oraz prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski, a po stronie LSUM – Prezes Zarządu Agnieszka Beata Bożyk.

Przedmiotem współpracy będzie:

1) badania naukowe nowych technologii z zakresu ekologii, inżynierii środowiska oraz ochrony
i kształtowania środowiska;
2) współwystępowanie w celu uzyskania funduszy na realizację projektów naukowych
i badawczo-rozwojowych;
3) organizacja seminariów i konferencji naukowych oraz naukowo-technicznych;
4) organizacja praktyk studenckich;
5) prowadzenie innych działań związanych z zakresem pracy naukowej prowadzonej przez Uniwersytet.
 
 
Życzymy owocnej współpracy!