W dniu 7 maja 2021 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Uniwersytetu Przyrodniczego
i Firmą X-disc z siedzibą w Warszawie.  

W spotkaniu uczestniczyli ze strony Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie:

– prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk – Rektor UP w Lublinie
– prof. dr hab. Andrzej Marczuk– Prorektor ds. Kadr UP w Lublinie
– dr hab. prof. uczelni Adam Waśko – Prorektor ds. Rozwoju UP w Lublinie
oraz przedstawiciele Wydziału Inżynierii Produkcji UP w Lublinie.

ze strony firmy X-disc:

– Wojciech Wróbel – Prezes Zarządu
– Maciej Adamski – Project Manager

Spotkanie dotyczyło możliwości nawiązania współpracy w zakresie nowoczesnych rozwiązań w zakresie ekoenergetyki.