28 czerwca 2021 r. podpisane zostało porozumienie pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie a Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym Lublin spółka z o. o.

Galeria zdjęć
Zobacz

W spotkaniu uczestniczył Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą dr hab. Bartosz Sołowiej, prof. uczelni — sygnatariusz porozumienia z ramienia UP w Lublinie — Prorektor ds. Kadr prof. dr hab. Andrzej Marczuk, a także Prezes i Wiceprezes Zarządu MPK Lublin: Tomasz Fulara oraz Bogdan Kołciuk.

Uczelnianymi koordynatorami ds. w/w porozumienia będą dr hab. inż. Grzegorz Zając, prof. uczelni oraz dr hab. Andrzej Kuranc, prof. uczelni z Katedry Energetyki i Środków Transportu Wydziału Inżynierii Produkcji, którzy także byli obecni spotkaniu.

Współpraca obejmować będzie:

  • realizację wspólnych badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych
  • realizację wspólnych badań eksploatacyjnych pojazdów
  • konsultacje wybranych programów studiów
  • pomoc przy organizacji praktyk zawodowych dla studentów oraz staży zawodowych dla pracowników i absolwentów Uniwersytetu
  • pomoc przy realizacji prac dyplomowych
  • wymianę wiedzy i doświadczeń oraz konsultacje naukowe
  • współdziałanie przy organizowaniu wystaw, promocji i pokazów, konferencji naukowych, szkoleń, kursów itp.

Życzymy owocnej współpracy!

Fot. Maciej Niedziółka / DKiWA