18 maja 2023 r. w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie zostało podpisanie porozumienie o współpracy z Państwowym Instytutem Weterynaryjnym — Państwowym Instytutem Badawczym w Puławach (PIWet).

Uniwersytet reprezentował prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk – Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie natomiast PIWet reprezentował prof. dr hab. Stanisław Winiarczyk – Dyrektor  Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach.

Przedmiotem współpracy będzie:

  1. Opracowanie i wzajemny udział w pracach i projektach naukowo-badawczych realizowanych przez obie strony.
  2. Wspólne wykorzystanie stanowisk badawczych do celów naukowych.
  3. Zjawiska antybiotykooporności.
  4. Rezerwuar patogenów zoonotycznych u zwierząt wolnożyjących.
  5. Zagrożenie środowiskowe (chemiczne, biologiczne) w nawozach organicznych i we wsadzie do biogazowni.
  6. Inne przedsięwzięcia wynikające z bieżących potrzeb stron.

 

Prace w ramach niniejszego porozumienia koordynować będzie dr hab. inż. Bartosz Sołowiej prof. uczelni – Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą.

 

Zdjęcia: Alicja Jaroszewska /DRiP