27 października 2022 roku w Janowcu nad Wisłą została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Muzeum Nadwiślańskim a Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie. Porozumienie jest efektem wspólnych działań podjętych przez Katedrę Hodowli Zwierząt i Doradztwa Rolniczego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z Muzeum Nadwiślańskim Oddział Zamek w Janowcu.

Umowę podpisali: Dyrektor Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym – Izabela Andryszczyk oraz Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyk Uniwersytetu Przyrodniczego – dr hab. Urszula Kosior-Korzecka prof. uczelni.

Owce pochodzące ze Stacji Doświadczalnej Małych Przeżuwaczy w Bezku przez okres ostatnich trzech miesięcy pełniły rolę „żywych kosiarek” w zespole zamkowo-parkowym w Janowcu nad Wisłą. Po zakończonym wypasie zwierzęta powrócą na okres zimowy do Stacji, by w następnym roku już w zwiększonej obsadzie wrócić do Janowca i kontynuować prace nad pielęgnacją malowniczych terenów zielonych Zamku.

Powrót do tradycji wypasu owiec w Janowcu to tylko jeden z elementów współpracy. W planach jest także prowadzenie wspólnych prac badawczych, działań edukacyjnych oraz  organizacja nieodpłatnych praktyk i stażów dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

W trakcie konferencji głos zabrali również Bartłomiej Bałaban – Członek Zarządu Województwa Lubelskiego reprezentujący Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego oraz prof. dr hab. Andrzej Junkuszew – kierownik Katedry Hodowli Zwierząt i Doradztwa Rolniczego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, który nadzorował tegoroczną obecność stada owiec w Janowcu.

Zakończenie sezonu wypasu uświetnił uroczysty redyk stada owiec na terenie zespołu zamkowo-parkowego.

Zdjęcia: Martyna Czerniak
Relacja z wypasu owiec
Zobacz
Film o wypasie owiec w Janowcu
Zobacz
Relacja - TVP3
Zobacz
Relacja - Radio Lublin
Zobacz