03.07.2023 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Lublinie i Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie.

Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk w towarzystwie nadinspektora Artura Bieleckiego, drugiego policjanta oraz dr. hab. Urszuli Kosior - Korzeckiej prorektor ds. studenckich i dydaktyki Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie reprezentował Rektor prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk. Natomiast Komendę Wojewódzką Policji w Lublinie -Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie nadinspektor Artur Bielecki.

W spotkaniu udział wzięła również Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki dr hab. Urszula Kosior-Korzecka, prof. uczelni oraz podinspektor Jerzy Gąsior z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Współpraca będzie dotyczyć realizacji wspólnych przedsięwzięć o charakterze naukowo-badawczym, proedukacyjnym, mających na celu poprawę bezpieczeństwa studentów a także wspólnych inicjatyw promujących działalność Policji oraz działalność edukacyjną Uniwersytetu. Funkcjonariusze Policji garnizonu lubelskiego włączą się między innymi do akcji społecznych prowadzonych przez Uniwersytet np. w formie pikników czy dni otwartych.

Zdjęcie: Alicja Jaroszewska /DRiP
lubelska.policja.gov.pl z dn. 03.07.2023 r.
Zobacz