Porozumienie o współpracy z Instytutem Hodowli i Genetyki Zwierząt w Ukrainie

13 lipca 2023r. podpisano porozumienie o współpracy między Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie a Instytutem Hodowli i Genetyki Zwierząt im. M.V. Zubtsia Narodowej Akademii Nauk Rolniczych Ukrainy.

Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki dr hab. Urszula Kosior-Korzecka, prof. uczelni, dr hab. Witold Chabuz prof. uczelni, mgr inż. Kostiantyn Vasiukov oraz prof. dr hab. Ostap Zhukorskyi prezentujący podpisane porozumienie
W imieniu UP w Lublinie porozumienie podpisał Rektor prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk, natomiast w spotkaniu wzięła udział Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki dr hab. Urszula Kosior-Korzecka, prof. uczelni. W spotkaniu uczestniczyli także dr hab. Witold Chabuz prof. uczelni z Katedry Hodowli i Ochrony Zasobów Genetycznych Bydła oraz mgr inż. Kostiantyn Vasiukov, doktorant na Wydziale Inżynierii Produkcji w Katedrze Biologicznych Podstaw Technologii Żywności i Pasz. Instytut Hodowli i Genetyki Zwierząt im. M.V. Zubtsia NANR Ukrainy reprezentował prof. dr hab. Ostap Zhukorskyi.

prof. dr hab. Ostap Zhukorskyi podpisujący porozumienieWspółpraca będzie dotyczyć realizacji wspólnych przedsięwzięć o charakterze naukowo-badawczym, poprzez: prowadzenie wspólnych badań naukowych, wymianę doświadczeń pomiędzy pracownikami naukowo-dydaktycznymi, jak również wymianę publikacji naukowych.

Instytut Hodowli i Genetyki Zwierząt im. M.V. Zubtsia NANR Ukrainy powstał 1975r. i od tamtej pory jest głównym ośrodkiem naukowym i koordynującym problemy selekcji i genetyki zwierząt rolniczych na Ukrainie.

Zdjęcia: Maciej Niedziółka /DRIP