30.07.2022 zostało podpisane porozumienie pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie, a Fundacją Pierwszej Rzeczypospolitej im. Tadeusza Kościuszki z siedzibą w Sosnowicy.

Z ramienia Uniwersytetu porozumienie podpisał dr hab. Bartosz Sołowiej, prof. Uczelni, Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, a w imieniu Fundacji: Bogdan Zalewski, prezes zarządu Fundacji Pierwszej Rzeczpospolitej im. Tadeusza Kościuszki w Sosnowicy.

Współpracę będą koordynować:

Bogdan Zalewski – przedstawiciel Fundacji Pierwszej Rzeczpospolitej im. Tadeusz Kościuszki w Sosnowicy,

oraz przedstawiciele Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie:

  • dr hab. Katarzyna Dzida, prof. Uczelni – dziekan Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu,
  • dr hab. Wojciech Durlak – kierownik Zakładu Roślin Ozdobnych i Dendrologii Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu.

Współpraca będzie obejmowała m.in. zagadnienia w zakresie szeroko rozumianej architektury krajobrazu, ogrodnictwa i sztuki ogrodowej jako:

– miejsce praktyk dla studentów;

– prowadzenia obserwacji, analiz, badań naukowych;

– realizacji ćwiczeń terenowych objętych programem studiów.

Pierwsze wzmianki o Sosnowicy pochodzą z lat 40. XV w. Z miejscowością tą związany jest Tadeusz Kościuszko, który w 1775 roku przebywał w tutejszym majątku hetmana polnego litewskiego Józefa Sosnowskiego. Kościuszce przypisuje się  przekształcenie starego sosnowickiego parku w nowoczesny – na ówczesne czasy – ogród.

Mamy nadzieję, że dzięki aktywnym działaniom Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP w Lublinie podpisane porozumienie przyczyni się do rewitalizacji parku stworzonego przez Tadeusza Kościuszkę w Sosnowicy.

fot. www.sosnowica.org