W dniu 5.04.2022 r. zostało podpisanie porozumienie o współpracy między Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie, reprezentowanym przez prof. dr hab. Krzysztofa Kowalczyka – Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie a Spółką WEREMCZUK FMR Sp. z o.o. reprezentowaną przez: Roberta Weremczuka – Prezesa Zarządu. W spotkaniu uczestniczył również prof. dr hab. Andrzej Marczuk – Prorektor ds. Kadr.

Przedmiotem współpracy będzie:

 1. Przygotowanie wniosków o wspólną realizację projektów naukowo- badawczych finansowanych ze środków będących w dyspozycji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz funduszy europejskich.
 2. Wzajemny udział w pracach i projektach naukowo- badawczych realizowanych przez strony w oparciu o posiadaną bazę naukową i dydaktyczną.
 3. Organizowanie praktyk studenckich.
 4. Wzajemna promocja.
 5. Kształcenie i dydaktyka.
 6. Badania naukowe.
 7. Inne przedsięwzięcia wynikające z bieżących potrzeb stron (np.: kursy specjalistyczne, szkolenia, staże).
 1. Miejsce praktyk dla studentów.
 2. Prowadzenie obserwacji, analiz, badań naukowych.
 3. Realizacja ćwiczeń terenowych objętych programem studiów.

   


Dodatkowo  przedmiotem współpracy będzie:

 1. Przygotowanie wniosków o wspólną realizację projektów naukowo-badawczych finansowanych ze środków zewnętrznych.
 2. Wzajemny udział w pracach i projektach naukowo-badawczych realizowanych przez strony w oparciu o posiadaną bazę naukową i dydaktyczną.
 3. Organizowanie praktyk studenckich.
 4. Wzajemna promocja.
 5. Inne przedsięwzięcia wynikające z bieżących potrzeb stron (np.: kursy specjalistyczne, szkolenia, staże).

Do koordynowania prac w ramach niniejszego porozumienia, wyznaczeni zostali: Prezes Zarządu, Robert Weremczuk – przedstawiciel WEREMCZUK FMR Sp. z o.o. oraz dr hab. Janusz Zarajczyk, prof. uczelni – przedstawiciel Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Fot: Maciej Niedziółka / DKiWA