5 lipca 2022 r. podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie, a kanadyjskim University of British Columbia Vancouver (UBC).

Umowę podpisali dr hab. Bartosz Sołowiej, prof. uczelni – Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą oraz prof. Rickey Y. Yada, Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi i Żywności (ang. Land and Food Systems).

Prof. Bartosz Sołowiej nawiązał kontakt i podpisał porozumienie podczas 3-tygodniowego stażu naukowego w ramach stypendium Senior Dekaban Foundation dotyczącego otrzymywania nanofibryli z białek, realizowanego we współpracy z Dr. Derekiem Dee na ww. wydziale Uniwersytetu Kolumbii Brytyjskiej w Vancouver.

Na Wydziale Nauk o Ziemi i Żywności (ang. Land and Food Systems) realizowane są badania naukowe oraz prowadzone kierunki studiów z zakresu m.in. zrównoważonego rolnictwa, gleboznawstwa, biologii, dobrostanu i behawioru zwierząt, weterynarii, systemów wodnych, technologii żywności i żywienia człowieka.

Porozumienie dotyczy współpracy naukowej i dydaktycznej oraz przewiduje m.in. wymianę pracowników, a także prowadzenie wspólnych badań naukowych. Współpraca ma również na celu ustanowienie partnerstwa strategicznego dla osiągnięcia wzajemnych korzyści w przyszłych stosunkach między instytucjami.

Uniwersytet British Columbia jest jednym z 20 najlepszych publicznych uniwersytetów na świecie. W rankingu The Times Higher Education UBC zajmuje 37. miejsce. Uczelnia oferuje 254 kierunki studiów licencjackich i 244 kierunki studiów podyplomowych z różnych dziedzin nauki. 

Mamy nadzieję, że podpisane porozumienie będzie początkiem owocnej współpracy akademickiej i naukowo-badawczej!

Informacja przygotowana przez Biuro Projektów Międzynarodowych.