Porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie, a włoskim Istituto di Biologia e Biotechnologia Agraria (IBBA), CNR w Pizie

19 grudnia 2022 r. podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie, a włoskim Istituto di Biologia e Biotechnologia Agraria (IBBA), CNR w Pizie.

 

Porozumienie zainicjowane zostało przez dr hab. Martę Wójcik, profesor uczelni Zakładu Patofizjologii, Katedry Przedklinicznych Nauk Weterynaryjnych i jest wynikiem wieloletniej współpracy pomiędzy ośrodkami. Wiodącym tematem współpracy jest analiza aktywności enzymów Cytochromu P-450 w wątrobie, modulowana substancjami pochodzenia roślinnego, głównie w przebiegu hepatokarcinogenezy. Umowę podpisali dr hab. Bartosz Sołowiej, prof. uczelni – Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą oraz prof. Vincenzo Longo, reprezentujący Instytut Biologii Rolnictwa i Biotechnologii, Katedry Biologii Rolnictwa i Nauk o Żywności, Krajowej Rady Naukowej w Pizie. Dotyczy ona zarówno współpracy naukowej, jak i dydaktycznej obu uczelni. Przewiduje m.in. prowadzenie wspólnych badań naukowych, pisanie wspólnych publikacji naukowych oraz organizację konferencji naukowych.

 

CNR to założona we Włoszech w 1923 r., publiczna instytucja badawcza o kompetencjach multidyscyplinarnych. Jej zadaniem jest realizowanie projektów naukowo-badawczych w głównych sektorach wiedzy i wykorzystanie wyników dla rozwoju kraju, promowanie innowacyjności, umiędzynarodowienie „systemu badawczego” i sprzyjanie konkurencyjności systemu przemysłowego. Główna siedziba  CNR znajduje się w Rzymie przy Piazzale Aldo Moro 7, a jej liczne oddziały w kilkudziesięciu miastach Włoch, w tym w Pizie.

 

Sformalizowanie wieloletniej współpracy pozwoli na rozszerzenie dotychczasowej działalności i pozwoli na jeszcze bardziej owocną współpracę akademicką i naukowo-badawczą!

 

Informacja przygotowana przez Biuro Projektów Międzynarodowych.