22 listopada 2022 roku w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie zostało podpisane porozumienie dotyczące współpracy pomiędzy 5 partnerami: Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie, Ośrodkiem Rewalidacyjno-Wychowawczym w Łęcznej, Powiatem Łęczyńskim, Lubelskim Węglem ,,Bogdanka” S.A., Stowarzyszeniem na Rzecz Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin SENSUS.

Celem współpracy jest stworzenie dodatkowego miejsca do wykorzystania dla podopiecznych Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Łęcznej, które umożliwi prowadzenie terapii z wykorzystaniem elementów środowiska naturalnego, w tym hortiterapii. Służyć do tego ma stworzenie ogrodu sensorycznego i tężni.

Jak podkreślił JM Rektor, prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk, najważniejsze jest stworzenie dla podopiecznych Ośrodka takich warunków, które umożliwią im rozwój, umilenie spędzanego czasu, edukację na temat hortiterapii i ogrodu sensorycznego oraz zaangażują ich w proces animaloterapii.

List intencyjny w sprawie współpracy podpisali:

  • JM Rektor , prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk
  • Dyrektor Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Łęcznej, mgr Magdalena Majewska
  • Przewodniczący Zarządu Powiatu Łęczyńskiego, Krzysztof Niewiadomski
  • Wicestarosta Powiatu Łęczyńskiego, Michał Pelczarski
  • Zastępca Prezesa Zarządu Lubelski Węgiel ,,Bogdanka” S.A., Adam Partyka
  • Zastępca Prezesa Zarządu Lubelski Węgiel ,,Bogdanka” S.A., Kasjan Wyligała
  • Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin SENSUS, mgr Agnieszka Sachar
  • Wiceprezes Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin SENSUS, mgr Danuta Kubiś

W spotkaniu uczestniczyła również Prorektor ds. studenckich i dydaktyki, dr hab. Urszula Kosior-Korzecka, prof. Uczelni, inicjatorka współpracy Dziekan Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu dr hab. Katarzyna Dzida, prof. Uczelni, Dziekan Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki prof. dr hab. Brygida Ślaska, dr hab. Grażyna Zawiślak z Katedry Warzywnictwa i Zielarstwa, która będzie zajmować się zagadnieniami hortiterapii oraz prof. dr hab. Iwona Rozempolska-Rucińska, Kierownik Pracowni Zakładu Animaloterapii i Psychologii Zwierząt.

fot. Maciej Niedziółka/DRiP