Z radością informujemy, że Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie będący w konsorcjum z  HOG POLSKA Sp. Z o.o. Sp. K. miejscowość Zielona gmina Drwinia pow. Bocheński otrzymał dofinansowanie projektu badawczo-rozwojowego “Opracowanie i wdrożenie pilotażowe produktów nutraceutycznych o zaprogramowanych właściwościach prozdrowotnych w warunkach gospodarki obiegu zamkniętego” na ponad 8 mln zł!

W ramach projektu zostaną opracowane dwa napoje o wysokiej zawartości beta-glukanów oraz ziół o właściwościach prolaktacyjnych i wspomagających redukcję masy ciała wraz z instalacją innowacyjnej linii produkcyjnej, funkcjonującej w zamkniętym obiegu.

W pierwszym etapie projektu opracowane zostaną modelowe receptury bezpiecznych napojów o możliwie najwyższym poziomie akceptowalności konsumenckiej i najwyższej zawartości substancji bioaktywnych. Produkty te będą charakteryzowały się obniżoną immunoreaktywnością.

Odbiorcami produktów będą kobiety karmiące, osoby dbające o zdrowie, dystrybutorzy żywności funkcjonalnej, indywidualne gospodarstwa prowadzące hodowle zwierząt, producenci pasz dla zwierząt.

W pracach rozwojowych zostanie opracowany projekt, zestawienie i uruchomienie linii technologicznej wraz z wytworzeniem próbnych partii produktu. Równolegle z badaniami wdrożeniowymi produktów, określona zostanie grupa docelowa zwierząt gospodarskich, dla których produkty uboczne będą wykazywały istotną wartość odżywczą.

Produkcja będzie przyjazna środowisku i bezodpadowa, ponieważ 100% powstałych w jej wyniku produktów ubocznych zostanie wykorzystana w żywieniu zwierząt gospodarskich.

Czas realizacji projektu 1.06.2021-30.03.2023.

Z ramienia Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie projekt realizować będzie:

  • Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Żywienia Człowieka,
  • Instytut Żywienia Zwierząt i Bromatologii,
  • Katedra Higieny Zwierząt i Zagrożeń Środowiska
  • Centralne Laboratorium Badawcze Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

W skład zespołu naukowego wchodzą dr inż. Tomasz Czernecki, prof. dr hab. Anna Winiarska-Mieczan, prof. uczelni, prof. dr hab. Anna Chmielowiec-Korzeniowska, prof. dr hab. Leszek Tymczyna.

Serdecznie gratulujemy zespołowi naukowemu i życzymy owocnego wdrażania projektu!