Bardzo nam miło poinformować, że Uczelnia otrzymała dyplom z podziękowaniem od Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia.

Od kilku lat Uniwersytet wspiera hospicjum prowadząc zbiórki podczas bali karnawałowych pracowników
i studentów oraz promując idee wspierania instytucji na swoich kanałach komunikacyjnych.

Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia zostało powołane w 1997 r. przez o. dr Filipa Buczyńskiego. Celem jest objęcie domową opieką dzieci i młodzież z chorobami nowotworowymi
oraz innymi nieuleczalnymi i postępującymi schorzeniami.

Link do strony hospicjum:  https://hospicjum.lublin.pl/index.php/stowarzyszenie/#cele