Lubelskie Partnerstwo Publiczno-Społeczne  i Klub Pracodawców działające przy Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie obchodzą w tym roku 10-lecieswojej działalności. Z tej okazji skierowano do Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie podziękowania za dotychczasową współpracę.

scan podziękowania

Lubelskie Partnerstwo Publiczno-Społeczne funkcjonuje od 2011 r. i opiera się na partnerskiej współpracy administracji samorządowej, organizacji pozarządowych i podmiotów gospodarczych oraz osób utożsamiających się z misją i celami Deklaracji Współpracy z terenu miasta Lublin i województwa lubelskiego.

Misją Partnerstwa jest promowanie rozwoju lokalnego Lublina, budowa społeczeństwa obywatelskiego oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób pozostających bez pracy, w tym: w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Aktualnie LPPS zrzesza 55 Partnerów.