Podsumowanie Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Innowacyjne ogrodnictwo źródłem produktów wysokiej jakości”

W dniach 4-6 czerwca 2024 roku w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Innowacyjne ogrodnictwo źródłem produktów wysokiej jakości”. W obradach wzięli udział prelegenci reprezentujący 11 ośrodków naukowych z całej Polski.

Zaproszonych Gości i Uczestników Konferencji przywitały dr hab. Katarzyna Dzida, prof. uczelni dziekan Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz dr hab. Katarzyna Kmieć, prof. uczelni przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego. Uroczystego otwarcia konferencji dokonał rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk.

Wśród uczestników konferencji mieliśmy zaszczyt gościć: prof. dr hab. Kazimierza Tomalę prorektora ds. rozwoju szkoły głównej gospodarstwa wiejskiego w Warszawie, prof. dr hab. Edwarda Kunickiego Dziekana Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, dr hab. Jacka Sosnowskiego prof. uczelni dziekana wydziału nauk rolniczych uniwersytetu w Siedlcach, prof. dr hab. Dorotę Konopacką dyrektor Instytutu Ogrodnictwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Skierniewicach oraz prof. dr hab. Piotra Siwka Prezesa Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych.

Wykłady plenarne wygłosili prof. dr hab. Grzegorz Łysiak Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, dr hab. Dariusz Sochacki Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, dr hab. Barbara Frąszczak Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, prof. dr hab. Dorota Konopacka Instytut Ogrodnictwa-Państwowy Instytut Badawczy w Skierniewicach, dr hab. Cezary Sempruch, prof. uczelni Uniwersytet w Siedlcach i dr hab. Zbigniew Jarosz, prof. uczelni. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.


Obrady konferencyjne, w trakcie których przedstawiono 6 wykładów plenarnych, 31 referatów ustnych i 90 posterów, były skupione wokół szeroko rozumianych innowacji w ogrodnictwie. Podczas sesji referatowych i posterowych zaprezentowano wyniki badań dotyczące poszukiwania i optymalizacji metod uprawy i pielęgnacji roślin ogrodniczych, innowacyjnych metod i technologii rozmnażania, odżywiania i ochrony roślin, przechowalnictwa, produkcji ekologicznej i organicznej, ogrodnictwa precyzyjnego, mechanizacji, cyfryzacji i włączenia sztucznej inteligencji do produkcji ogrodniczej, a także wprowadzania na rynek nowych produktów ogrodniczych atrakcyjnych dla konsumentów. Jak podkreślano polskie ogrodnictwo jest gotowe na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w gospodarstwach.

W konferencji brali udział również przedstawiciele otoczenia społeczno-gospodarczego działającego w branży ogrodniczej przedstawiając wyniki badań prowadzonych przy wprowadzaniu nowych rozwiązań do praktyki ogrodniczej. W tym kontekście zwracano uwagę na konieczność ścisłej współpracy nauki z biznesem, aby oferowane producentom rozwiązania były poprzedzone wiarygodnymi, niezależnymi badaniami i dopasowane do polskich warunków.

Drugiego i trzeciego dnia konferencji uczestnicy wzięli udział w sesjach terenowych. W trakcie sesji w Felinie zaprezentowano doświadczenia, które są obecnie realizowane przez pracowników WOiAK w nowoczesnym Centrum Badawczo-Wdrożeniowym i Dydaktycznym Innowacyjnych Technologii w Ogrodnictwie, a także zgromadzoną kolekcję roślin sadowniczych i powstające przy centrum ogrody pokazowe.

Ostatniego dnia konferencji uczestnicy odwiedzili winnicę Kazimierskie Wzgórza. Właściciele winnicy podzielili się swoimi doświadczeniami związanymi z uprawą winorośli i produkcją wina w warunkach klimatyczno-glebowych Lubelszczyzny, a także prowadzeniem działalności enoturystycznej.

Na zakończenie konferencji uczestnicy odwiedzili urokliwy Kazimierz Dolny.

W konferencji uczestniczyło ponad 150 osób reprezentujących: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Uniwersytet w Siedlcach, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy w Skierniewicach, Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu, Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach oraz otoczenie społeczno-gospodarcze: Stowarzyszenie Agroekoton, oraz firmy: Timac Agro Polska, Symbioz, Calfert, Doradca Jagodowy, Ogrodnik i Bioagris. W obradach konferencyjnych, jako słuchacze, licznie uczestniczyli także studenci Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP w Lublinie.

Konferencja została objęta Patronatem Honorowym przez Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego, Jego Magnificencję Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prof. dr hab. Krzysztofa Kowalczyka, Polskie Towarzystwo Nauk Ogrodniczych oraz Lubelskie Towarzystwo Naukowe. Patronem medialnym wydarzenia był Plantpress Sp. z o.o. wydawca tytułów: „warzywa.pl”; „truskawka, malina, jagody”; „miesięcznik praktycznego sadownictwa sad”; „warzywa”; „sad24.pl”

Organizatorem konferencji była Katedra Ochrony Roślin, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP w Lublinie.

Fot. dr Tomasz Lipa i DRiP

 

Kwadrans akademicki