Związek Uczelni Lubelskich powstał na mocy porozumienia trzech uczelni: Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i Politechniki Lubelskiej pod koniec 2017 roku. Jego celem jest optymalizacja wykorzystania zasobów uczelni tworzących Związek poprzez wspieranie realizacji wspólnych zadań, m.in. w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych, dydaktyki, komercjalizacji wyników badań oraz upowszechniania osiągnięć nauki, kultury i techniki. To współdziałanie ugruntowuje pozycję Lublina jako miasta akademickiego. Formalnie do Związku Uczelni Lubelskich w czerwcu br. dołączył także Uniwersytet Medyczny w Lublinie.


Jest nam niezmiernie miło poinformować, że dzisiaj, 20 lipca br., nastąpiło podpisanie umowy o współpracy dydaktycznej między członkami Związku: Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Politechniką Lubelską oraz Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie. Podczas spotkania uczelnie były reprezentowane przez:

prof. dra hab. Radosława Dobrowolskiego, Rektora UMCS,
prof. dr hab. Dorotę Kołodyńską, Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia UMCS,
dra hab. inż. Pawła Droździela, Prorektora ds. studenckich Politechniki Lubelskiej,
prof. dra hab. inż. Wojciecha Franusa, Prorektora ds. nauki Politechniki Lubelskiej,
prof. dra hab. Krzysztofa Kowalczyka, Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,
dr hab. Urszulę Kosior-Korzecką, prof. uczelni, Prorektor ds. studenckich i dydaktyki UP w Lublinie.

W ramach umowy uczelnie określiły zasady współpracy stron przy przygotowaniu i prowadzeniu wspólnych inicjatyw dydaktycznych, w tym kierunku studiów, wspólnych wykładów, szkoleń, warsztatów, webinarów itp.

Rektor UMCS prof. Radosław Dobrowolski podkreślił:Program naszej współpracy, który staramy się realizować od początku tej kadencji, owocuje kolejnymi umowami. Ta dzisiejsza dotyczy współpracy w zakresie dydaktycznym, (…) ale za moment będziemy chcieli pochwalić się również aktywnościami w zakresie budowania dobrych relacji i praktyk dotyczących badań oraz współpracy międzynarodowej, wdrożeń i sfery okołobiznesowej oraz współpracy z otoczeniem zewnętrznym.”


                                                                                                                                        Fot. Maciej Niedziółka

Jak dodał Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, prof. Krzysztof Kowalczyk – współpraca dydaktyczna funkcjonowała pomiędzy lubelskimi uczelniami już od wielu lat: „(…) ale w tej chwili podpisujemy umowę, która te sprawy proceduralnie sformalizuje. Dzięki temu będziemy mogli pewne działania w zakresie dydaktycznym znacznie wzmocnić i przyspieszyć z korzyścią dla naszych uczelni, ale przede wszystkim studentów. Chcemy, żeby uzyskiwali oni jak najlepsze kompetencje i znajdowali te oferty pracy, które są dla nich najbardziej interesujące i przydatne.”Prof. Dorota Kołodyńska z UMCS przekazała, że od kilku miesięcy pracują zespoły robocze, których zadaniem jest opracowanie nowych kierunków studiów. Obecnie takie nowości powstają w każdej uczelni – będą to studia ogólnoakademickie I stopnia prowadzone w języku angielskim.  Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej procedowany jest program pn. Sustainable development management. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie przygotowuje kierunek pn. Management in smart agriculture, zaś Politechnika Lubelska – Wzornictwo przemysłowe. Jak podkreślił Prorektor ds. studenckich Politechniki Lubelskiej, dr hab. inż. Paweł Droździel – „Lokalny przemysł powoli się rozbudowuje i stwierdziliśmy, że potrzeba inżynierów, ale także plastyków. (…) Zespoły zostały powołane, pracujemy nad tym, co jest clue sprawy dla każdego kierunku, czyli efektami uczenia się i przedmiotami. Chcemy je otworzyć na nową rekrutację 1 października 2022 roku”.

Prof. Kołodyńska dodała, że w planach jest także czwarty kierunek, obecnie procedowany przez uczelnie – Ochrona własności intelektualnej: „Pozostałe kierunki (…) powstają w ramach współpracy, ale są osadzone w poszczególnych uczelniach. Natomiast Ochrona własności intelektualnej będzie naszym wspólnym kierunkiem, do którego będziemy mieli wspólne prawa.”

Informacja prasowa:  Katarzyna Skałecka  – Centrum Prasowe UMCS
Zdjęcia: Bartosz Proll.