18 czerwca 2021 r. w Nitrze (Słowacja) podpisane zostało porozumienie pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie a Słowackim Uniwersytetem Rolniczym w Nitrze.

Sygnatariuszem porozumienia z ramienia UP w Lublinie był Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą dr hab. Bartosz Sołowiej, prof. uczelni, natomiast Słowacki Uniwersytet Rolniczy w Nitrze reprezentował Prorektor ds. Rozwoju Strategicznego doc. Ing. Drahoslav Lančarič, prof. uczelni.

W spotkaniu uczestniczyli również: Prorektor ds. Inwestycji, prof. RNDr. Ing. Tomáš Tóth (SUR w Nitrze) oraz dr inż. Maciej Nastaj (Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, UP w Lublinie).

od lewej: B.Sołowiej, D. Lančarič, M. Nastaj, T. Tóth (fot. autorstwa assoc. prof. Ing. Milana Šimko, Prorektora ds. Kształcenia)

Porozumienie o współpracy zostało podpisane podczas pobytu prof. Bartosza Sołowieja oraz dra Macieja Nastaja na szkoleniu na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności Słowackiego Uniwersytetu Rolniczego w Nitrze w ramach programu Erasmus+ Staff Mobility for Training.

Współpraca dotyczyć będzie:

– prowadzenia wspólnych badań naukowych zgodnych z celami realizowanymi przez obie strony;
– wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami naukowo-dydaktycznymi;
– publikacji wyników prac naukowych w periodykach obu Stron;
– wymiany publikacji naukowych, skryptów i podręczników;
– konsultacji wybranych programów studiów;
– organizacji wspólnych konferencji naukowych i prowadzenia konsultacji naukowych.