18 czerwca 2021 r. w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie odbyło się podpisanie porozumienia o współpracy z Fundacją Heros działającej na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Porozumienie o współpracy podpisali: Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki – dr hab. Urszula Kosior-Korzecka, prof. Uczelni oraz Kamil Skowron – Prezes Zarządu Fundacji Heros, Agnieszka Czubacka – Wiceprezes Zarządu Fundacji Heros.

Fundacja Heros powstała 24.11.2011, działa na terenie 3 województw: lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie od 2015 FH prowadzi Agencję Zatrudnienia.

Fundacja Heros to organizacja pozarządowa, która aktywnie działa na rzecz osób niepełnosprawnościami, bardzo dobrze zna problemy tego środowiska i podejmuje działania mające na celu niwelowanie barier, które utrudniają funkcjonowanie społeczne i zawodowe osób z niepełnosprawnościami, w tym zapewniają dostęp do kształcenia i rynku pracy poprzez zatrudnienia trenerów pracy, którzy zajmują się m.in. dostępnością.

Przedmiotem zawartego porozumienia jest w szczególności:

  • wsparcie Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w kreowaniu polityki edukacyjnej zmierzającej do zniwelowania barier fizycznych, społecznych i organizacyjnych, tak aby zapewnić równy dostęp do edukacji i nauki wszystkim studentom,
  • działania aktywizujące zawodowo studentów z niepełnosprawnościami,
  • udzielanie porad i informacji w zakresie problematyki społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami,

W spotkaniu uczestniczyli również Dyrektor Centrum Spraw Studenckich i Dydaktyki UP w Lublinie, mgr inż. Anna Woźniak oraz st. specjalista ds. osób niepełnosprawnych mgr inż. Magdalena Łukasik.

Fot. Maciej Niedziółka / DKiWA