Podpisanie porozumienia o współpracy z Podlaskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

W dniu 20 maja 2024 roku w Szepietowie podpisano porozumienie pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie reprezentowanym przez prorektor ds. studenckich i dydaktyki dr hab. Urszulę Kosior-Korzecką, prof. uczelni oraz prof. dr hab. Andrzeja Junkuszewa, a Podlaskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Szepietowie reprezentowanym przez Tadeusza Kruszewskiego, dyrektora PODR.

Przedstawiciele uniwersytetu oraz Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.Strony porozumienia będą współpracować m.in. w zakresie:
– wymiany doświadczeń w sferze edukacji i nauki oraz prowadzenie wspólnych przedsięwzięć związanych z hodowlą, chowem i behawiorem zwierząt oraz działań edukacyjnych i badawczych w zakresie działalności statutowej stron,
– organizacji wykładów, seminariów, szkoleń i konferencji naukowych,
– realizacji wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych, dydaktycznych i naukowo-badawczych.

Zdjęcia: Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie