Porozumienie o współpracy z Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym

3 kwietnia 2024 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie a Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym pod patronatem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.

Przedmiotem współpracy będzie przede wszystkim realizacja wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych, dydaktycznych i naukowo-badawczych, organizacja wykładów, seminariów, szkoleń oraz konferencji naukowych. Warto podkreślić, że współpraca obejmuje również realizację nieodpłatnych praktyk w Muzeum Nadwiślańskim przez studentów wybranych kierunków studiów.

Porozumienie podpisali:
▪️ Jarosław Stawiarski – Marszałek Województwa Lubelskiego,
▪️ Bartłomiej Bałaban – członek Zarządu Województwa Lubelskiego,
▪️ Dr hab. Urszula Kosior-Korzecka, prof. uczelni – prorektor ds. studenckich i dydaktyki,
▪️ prof. dr hab. Andrzej Junkuszew – kierownik Zakładu Hodowli Małych Przeżuwaczy i Doradztwa Rolniczego Uniwersytetu Przyrodniczego,
▪️ Izabela Andryszczyk – dyrektor Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym.

Podpisanie porozumienia o współpracypodpisanie porozumienia o współpracyZdjęcia: Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym

Porozumienie nie tylko umacnia więzi pomiędzy uczelnią a muzeum, ale także otwiera drzwi dla nowych możliwości edukacyjnych, naukowych i kulturowych.

Informacje w mediach:

mnkd.pl, Muzeum nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym
Zobacz
radioplus.pl z dn. 08.04.2024 r.
Zobacz
lublinnews.pl z dn. 04.04.2024 r.
Zobacz