W dniach 4-5 stycznia 2021 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, dr hab. Bartosz Sołowiej, prof. uczelni gościł z wizytą w siedzibie Grupy LOTOS S.A., w Gdańsku, celem zainicjowania współpracy naukowej pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie a Grupą LOTOS S.A. Prof. Bartosz Sołowiej spotkał się z Prezesem spółki LOTOS Serwis Sp. z o.o. Marcinem Gawrońskim oraz Prezesem spółki LOTOS Lab Sp. z o.o. Markiem Marcem.

 

Pokłosiem wizyty było podpisanie 13 stycznia 2021 roku Porozumienia o Współpracy z LOTOS Serwis Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku.

Strony wyraziły wolę nawiązania i prowadzenia współpracy w zakresie posiadanych uprawnień określonych działalnością statutową Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie i charakterem działalności prowadzonej przez LOTOS Serwis Sp. z o.o. W szczególności przedmiotem współpracy będzie:

  • realizacja wspólnych prac badawczo-rozwojowych zgodnych z celami realizowanymi przez obie Strony;
  • wspólne wykonywanie badań i wdrażanie rożnych rozwiązań technologicznych z zakresu inżynierii środowiska i energetyki,
  • organizacja konferencji naukowych, warsztatów i szkoleń dotyczących inżynierii środowiska i energetyki,
  • realizacja staży zawodowych dla pracowników naukowych i absolwentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie;
  • prowadzenie wspólnych badań naukowych;
  • doradztwo naukowo-badawcze, konsultacje techniczno-technologiczne, ekonomiczne i inne oraz ekspertyzy i badanie jakości usług,
  • wymiana doświadczeń w zakresie metrologii prawnej związanej z sektorem transportowym.

Strony wyznaczyły swoich przedstawicieli celem dokonywania szczegółowych uzgodnień i prowadzenia koordynacji prac realizowanych w ramach niniejszego Porozumienia,
w osobach: Adama Iwana (Dyrektor ds. Sprzedaży i Wsparcia Operacyjnego) ze strony LOTOS Serwis Sp. z o.o., natomiast ze strony UP w Lublinie (Wydział Inżynierii Produkcji): dr. hab. inż. Grzegorza Zająca, prof. uczelni, dr. hab. inż. Andrzeja Kuranca, prof. uczelni oraz prof. dr. hab. Krzysztofa Jóźwiakowskiego.