Podpisanie porozumienia o współpracy z firmą Vetoquinol Biowet

24 kwietnia 2024r. w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie została podpisana umowa o współpracy z weterynaryjną firmą farmaceutyczną Vetoquinol Biowet.

Głównymi założeniami podpisanego porozumienia będą między innymi:
– działalność naukowo-badawcza w zakresie weterynaryjnej praktyki klinicznej,
– wymiana doświadczeń, w tym konsultacje między pracownikami naukowo-dydaktycznymi i przedstawicielami firmy,
– organizacja wspólnych konferencji naukowo-szkoleniowych.

Z ramienia Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie umowę podpisała prorektor ds. studenckich dr hab. Urszula Kosior-Korzecka, prof. uczelni, a w imieniu firmy Vetoquinol Cyryl Przybył – Dyrektor Zarządzający Vetoquinol CEE.

W spotkaniu udział wzięli także dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej dr hab. Iwona Puzio, prof. uczelni, prodziekan ds. studenckich i dydaktyki prof. dr hab. Aneta Nowakiewicz, dr hab. Iwona Taszkun, prof. uczelni z Zakładu Diagnostyki Klinicznej i Dermatologii Weterynaryjnej, a także pracownicy Wydziału Medycyny Weterynaryjnej oraz pracownicy firmy Vetoquinol Biowet.

Podpisane porozumienie przyczyni się do rozwoju pracowników Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, a także studentów tego wydziału.

fot. Maciej Niedziółka/ DRiP