Podpisanie porozumienia o współpracy z firmą TOMSTAREK Tomasz Starek

28 marca 2024 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie a firmą TOMSTAREK Tomasz Starek.

Umowa dotyczy obustronnej współpracy na kanwie naukowo-badawczej, usługowej, szkoleniowej i dydaktycznej. Przyczyni się do rozwoju gospodarki i społeczeństwa przez kształcenie studentów i rozwój kadry naukowej, a także upowszechni informacje o Podmiocie otoczenia gospodarczego.

Podpisanie porozumienia o współpracy w Sali SenatuPorozumienieZdjęcia: Damian Bartnik / DRiP

 

Z ramienia Uniwersytetu umowę podpisał JM Rektor prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk, a w imieniu firmy Tomstarek – prezes firmy Pan Tomasz Starek oraz Pani Barbara Starek. Osobami odpowiedzialnymi za koordynację działań wynikających z niniejszego Porozumienia oraz innych uzgodnień będą ze strony UP w Lublinie: dr hab. Elżbieta Harasim, prof. uczelni oraz prof. dr hab. Cezary Kwiatkowski.

Firma TOMSTAREK jest wiodącym producentem pieczarek na rynek polski i zagraniczny.