23 czerwca 2021 r. w Sali Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie odbyło się podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Związkiem Uczelni Lubelskich — Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie, Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Politechniką Lubelską — a Uniwersytetem Medycznym w Lublinie. Dzięki porozumieniu UM w Lublinie stanie się członkiem ZULu.

Galeria zdjęć
Zobacz

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie reprezentowany był przez prof. dr. hab. Radosława Dobrowolskiego – JM Rektora UMCS, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie przez  prof. dr. hab. Krzysztofa Kowalczyka – JM Rektora UP w Lublinie, Politechnika Lubelska reprezentowana była przez dr. hab. inż. Dariusza Czerwińskiego – Prorektora ds. Ogólnych i Rozwoju PL. Uniwersytet Medyczny w Lublinie reprezentował prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska – JM Rektor UM w Lublinie.

Celem Związku jest optymalizacja wykorzystania zasobów Uczelni tworzących Związek poprzez wspieranie realizacji wspólnych zadań. Jak zaznaczył JM Rektor UP w Lublinie, prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk:

Samą ideą Związku jest (…) wzmocnienie potencjału i badawczego poprzez realizację wspólnych projektów i wykorzystanie aparatury, która jest w tych ośrodkach, do wspólnych prac badawczych, a także realizacja dydaktyki po to, żeby wzmocnić potencjał dydaktyczny naszych uczelni. Razem będziemy stanowić większy wspólny twór uczelni, który będzie miał znaczenie na polskim rynku badawczo-dydaktycznym.

Rektor UM w Lublinie podziękował za zaproszenie do Związku Uczelni Lubelskich:

Mamy wiele wspólnych projektów, które już realizujemy. To jest kwestia sformalizowania związku. Wyrażam ogromną radość, że we wszystkim co Uczelnia czyni w obszarze nauki, dydaktyki, spraw klinicznych współpraca i pomoc ze strony uczelni lubelskich jest niezwykła.

Fot. Alicja Jaroszewska / DKiWA