3 czerwca 2021 r. w Sali Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie odbyło się podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Związkiem Uczelni Lubelskich — Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie, Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Politechniką Lubelską — a Uniwersytetem Medycznym w Lublinie. Dzięki porozumieniu UM w Lublinie stanie się członkiem ZULu.

O wydarzeniu informują media:

Panorama Lubelska, 23.06.2021 (czas od 04:41; wypowiedź JM Rektora prof. dr. hab Krzysztofa Kowalczyka od 05:00)
Zobacz
Radio Centrum, 23.06.2021 r.
Zobacz
Kurier Lubelski, wersja papierowa, 24.06.2021 r.
Zobacz
Dziennik Wschodni, wersja papierowa, 24.06.2021 r.
Zobacz