W dniu 17 lutego 2022 r. po okresie konsultacji i wzajemnych uzgodnień, zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie i Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Lublinie.

Galeria zdjęć
Zobacz

Dokument podpisali Dyrektor lubelskiej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, mgr inż. Zygmunt Byra oraz Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, dr hab. Bartosz Sołowiej, prof. uczelni.

Za koordynację wszelkich przedsięwzięć realizowanych przez zainteresowane strony w ramach umowy będą odpowiedzialni zastępca Dyrektora RDLP ds. ekonomicznych, mgr inż. Bożena Rydz i dziekan Wydziału Agrobioinżynierii, prof. dr hab. Barbara Kołodziej.

Porozumienie rozpoczyna nowy etap w historii długoletniej współpracy obu instytucji i przyczyni się do podniesienia poziomu kształcenia na kierunku leśnictwo i agroleśnictwo. Porozumienie zakłada m.in. udostępnianie lasów i infrastruktury znajdującej się w zarządzie Nadleśnictw RDLP w Lublinie w celu realizacji zajęć terenowych i prowadzenia prac badawczych oraz pomoc w realizacji dłuższych, w związku z przejściem z ogólnoakademickiego na tryb praktyczny, praktyk studenckich na kierunku leśnictwo.

Fot. Maciej Niedziółka / DKiWA
lublin.lasy.gov.pl z dn. 18.02.2022 r.
Zobacz