Podpisanie listu intencyjnego z Zespołem Szkół Spożywczych i Hotelarskich w Radomiu

19 września 2023 r. w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie został podpisany list intencyjny z Zespołem Szkół Spożywczych i Hotelarskich w Radomiu. Podczas spotkania UP w Lublinie reprezentowała Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki dr hab. Urszula Kosior-Korzecka, prof. Uczelni, natomiast ZSSiH w Radomiu – wicedyrektor mgr inż. Katarzyna Kusio. Współpracę Patronatem Honorowym objął Rektor prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk.

moment podpisania listu intencyjnegoPodpisany list intencyjny pozwoli sformalizować już prowadzone działania oraz pomóc w lepszy sposób przygotować uczniów do kontynuacji nauki na kierunkach związanych z ich dotychczasowym kształceniem. Dokument umożliwia również prowadzenie zajęć w formie wykładów o warsztatów, w których będą mogli wziąć udział uczniowie Zespołu Szkół w Radomiu oraz wykładowcy z naszego Uniwersytetu.

zdjęcie grupowe osób uczestniczących w podpisaniu listu intencyjnegoKoordynatorami współpracy zostali: ze strony Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie – dr inż. Monika Michalak-Majewska z Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii oraz mgr inż. Monika Zając z Biura Rekrutacji i Promocji Kształcenia, natomiast ze strony Zespołu Szkół Spożywczych i Hotelarskich w Radomiu – wicedyrektor mgr inż. Katarzyna Kusio. 

Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich w Radomiu oferuje kształcenie w kierunkach: cukiernik, kucharz, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, piekarz, technik usług kelnerskich, technik hotelarstwa, technik organizacji turystyki, technik technologii żywności, technik żywienia i usług gastronomicznych. W ramach poszczególnych kierunków szkoła oferuje m.in: praktyki zagraniczne oraz lekcje języka migowego.

Zdjęcia: Maciej Niedziółka /DRiP