Podpisanie listu intencyjnego z III LO im. Unii Lubelskiej w Lublinie

11 czerwca 2021 r. odbyło się uroczyste podpisanie listu intencyjnego w sprawie współpracy Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z III Liceum Ogólnokształcącym im. Unii Lubelskiej w Lublinie.

 

 

List intencyjny podpisali: Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki – dr hab. Urszula Kosior-Korzecka, prof. Uczelni oraz Dyrektor III LO im. Unii Lubelskiej – mgr Grzegorz Lech. Spotkanie zaszczycili swoją obecnością patroni honorowi nawiązywanej współpracy: Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk oraz Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Oświaty i Wychowania, dr Mariusz Banach (z którego inspiracji doszło do bliższej współpracy Uniwersytetu i III LO, a także przedstawiciele najzdolniejszej młodzieży III LO, laureaci i finansiści olimpiad przedmiotowych.

 

Laureaci konkursów i olimpiad z III LO

Laureaci konkursów i olimpiad z III LO

 

Współpraca między dwoma instytucjami zakłada m.in.: udział wykładowców UP w Lublinie w zajęciach dydaktycznych prowadzonych w formie wykładów i zajęć typu warsztatowego i laboratoryjnego, w szczególności dedykowanym olimpijczykom i członkom koła naukowego młodych biologów.

 

Agata Kowalczyk, przedstawicieka zespołu projektu „LaboLATOrium”

Agata Kowalczyk, przedstawicielka zespołu projektu „LaboLATOrium”

 

Obecna na spotkaniu młodzież krótko przedstawiła ciekawy projekt społeczny „LaboLATOrium”. Jego celem jest promocja nauk przyrodniczych pośród najmłodszych. Projekt zakłada przeprowadzenie warsztatów w lubelskich przedszkolach, szkołach i ośrodkach kultury, a w przypadku utrzymania obostrzeń związanych z pandemią również online, na których zostaną przedstawione doświadczenia z zakresu biologii i chemii.

Współpracę z Liceum z ramienia Uniwersytetu będzie koordynować Biuro Rekrutacji i Promocji Kształcenia / Centrum Dydaktyki i Spraw Studenckich.

 

fot. Alicja Jaroszewska