29 listopada 2022 r. władze Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie podpisały list intencyjny w sprawie współpracy z Zespołem Szkół nr 2 w Kraśniku. 

Spotkaniu przewodniczyła Prorektor ds. studenckich i dydaktyki dr hab. Urszula Kosior-Korzecka, prof. Uczelni. Zespół Szkół nr 2 reprezentowała Dyrektor, Grażyna Jach.

Patronem honorowym nawiązywanej współpracy jest JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk. Rektor kierując kilka słów do gości obecnych na spotkaniu, podkreślił  cel ww. współpracy, która m.in. zapewni lepsze warunki przygotowania uczniów ze szkoły np. do olimpiad przedmiotowych poprzez zajęcia prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę w murach naszej Uczelni.

W spotkaniu udział wzięli: prof. dr hab. Barbara Kołodziej, Dziekan Wydziału Agrobioinżynierii oraz koordynatorzy odpowiedzialni za tę współpracę: dr hab. Anna Nowak, prof. Uczelni oraz dr Anna Kobiałka, a także pracownicy Biura Rekrutacji i Promocji Kształcenia.