18 października 2021 r. w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie odbyło się podpisanie deklaracji przystąpienia do działań na rzecz Lubelskiej Unii Cyfrowej.

Deklarację podpisali JM Rektorzy lubelskich Uczelni: prof. dr hab. Wojciech Załuska, (Uniwersytet Medyczny w Lublinie), prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), prof. dr hab. Radosław Dobrowolski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) oraz prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater (Politechnika Lubelska). W wydarzeniu wziął także udział Minister Edukacji i Nauki dr hab. Przemysław Czarnek, prof. KUL.

Podpisanie deklaracji jest kontynuacją inicjatywy rozpoczętej w maju br. Uczelnie są miejscami tworzenia, rozwijania i przekazywania wiedzy, a ta szczególna rola zobowiązuje je do dbania o rozwój oraz praktyczne stosowanie osiągnieć nauki, miedzy innymi przez wdrażanie nowoczesnych technologii i rozwój umiejętności cyfrowych wśród członków społeczności akademickich, jak i osób spoza tych kręgów.

Mówiąc o inicjatywie, Przemysław Czarnek podkreślił:

To jest kolejny etap integracji środowisk akademickich Lublina (…) Lubelska Unia Cyfrowa ma za zadanie usprawnienie dydaktyki, nauki i obsługi administracyjnej.

Głównymi zadaniami Lubelskiej Unii Cyfrowej będą:

– wspólne działania na rzecz rozwoju umiejętności cyfrowych, tworzenia infrastruktur cyfrowych oraz transformacji cyfrowej regionu,

– podejmowanie wspólnych działań w obszarze cyfryzacji z uwzględnieniem zasad ochrony przed zagrożeniami cyfrowymi,

– zapewnienie rozwoju i stosowania metod sztucznej inteligencji w sposób gwarantujący poszanowanie praw człowieka i podniesienie poziomu zaufania społecznego,

– rozwój środowiskowej infrastruktury cyfrowej służącej partnerom Lubelskiej Unii Cyfrowej, innym członkom społeczności akademickich, jak również mieszkańcom miasta, regionu i kraju,

– zwiększenie zdolności Uczelni partnerów-założycieli Lubelskiej Unii Cyfrowej w zakresie opracowywania innowacyjnych rozwiązań m. in. w obszarach: medycyny, transportu, środowiska naturalnego i zrównoważonego rozwoju regionu, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich

– współpraca z gospodarką i otoczeniem społecznym i administracyjnym, w szczególności z rozwijającymi się przedsiębiorstwami i instytucjami w obszarze technologii cyfrowych,

– wzmocnienie świadomości i kompetencji odbiorców rozwiązań cyfrowych w zakresie społecznej odpowiedzialności i etyki stosowanych technologii,

– zwiększenie dostępu do wysokiej jakości danych przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych i danych wrażliwych,

– stworzenie regionalnej przestrzeni danych dot. szeroko rozumianego zdrowia,

– wykorzystanie technologii cyfrowych w innowacyjnych rozwiązaniach na rzecz środowiska naturalnego i klimatu.

Uniwersytet Medyczny w Lublinie będzie koordynatorem działań przygotowawczych. Pełnomocnikami wskazanymi do realizacji programu przygotowującego powołane Lubelskiej Unii Cyfrowej z ramienia Uniwersytetów będą:

  • dr hab. Robert Rejdak, Prorektor ds. Umiędzynarodowienia i Cyfryzacji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
  • Dr hab. Zbigniew Pastuszak, prof. UMCS, Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką UMCS,
  • Dr hab. inż. Dariusz Czerwiński, prof. PL, Prorektor ds. Ogólnych i Rozwoju
  • Dr hab. Andrzej Bochniak, prof. uczelni, Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ds. Informatyzacji
  • Jakub Lasyk, Pełnomocnik Rektora KUL ds. Cyfryzacji i Informatyzacji
Fot. Uniwersytet Medyczny w Lublinie
TVP3 LUBLIN, "Panorama Lubelska" z dn. 18.10.2021 r. czas od 0:49
Zobacz
"Kurier lubelski" z dn. 18.10.2021 r.
Zobacz
"Radio Lublin" z dn. 18.10.2021 r.
Zobacz
"Forum Akademickie" z dn. 19.10.2021 r.
Zobacz