Zachęcamy do udziału w badaniu ankietowym prowadzonym w ramach pracy dyplomowej Julii Pitury– studentki trzeciego roku Zarządzania w Politykach Publicznych na Wydział Filozofii i Socjologii UMCS we współpracy z Urzędem Miasta Lublin.

Badanie ma na celu poznanie planów migracyjnych po studiach i jest dedykowane studentom ostatnich roczników studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich lub jednolitych magisterskich.

Ankieta jest anonimowa, zawiera tylko pytania zamknięte i czas wypełnienia wynosi tylko 5 min.

Będzie ona dostępna do 14 kwietnia w dwóch wersjach językowych:

Więcej o realizowanym projekcie w linku poniżej:
https://bit.ly/3LXVzRL