Piknik Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół UP w Lublinie

 

26 czerwca 2015 r. Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zorganizowało tradycyjny Piknik Absolwenta połączony ze spotkaniem absolwentów z członkami Senatu Uczelni na terenach dworku ziemiańskiego w dzielnicy Felin.

Spotkanie otworzyli wspólnie Prezes Stowarzyszenia, prof. dr hab. Grażyna Jeżewska-Witkowska;  Wiceprezes Stowarzyszenia, prof. dr hab. Stefania Jezierska-Tys oraz JM Rektor, prof. dr hab. Marian Wesołowski. Życzyli wszystkim zebranym miło spędzonego czasu oraz zachęcali do dalszego podtrzymywania więzów ze swoją Alma Mater.

 

 

W spotkaniu wziął udział Związek Piłsudczyków R.P. Oddział Kraśnik, honorując JM Rektora stopniem majora.

 

 

fot.: Biuro Promocji Uczelni