Pierwsze spotkanie Rady Ekspertów i Interesariuszy Zewnętrznych przy Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii

16 lutego 2023 r. odbyło się pierwsze spotkanie Rady Ekspertów i Interesariuszy Zewnętrznych powołanej przy Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii UP w Lublinie. Dzięki jej działalności prowadzone kierunki studiów w jeszcze większym stopniu uwzględnią aktualne wymagania stawiane przez rynek pracy, a badania naukowe będą mieć większy wpływ na społeczeństwo i gospodarkę.

Rada Ekspertów i Interesariuszy Zewnętrznych (REiIZ) ma charakter organu doradczo-opiniodawczego. Jej utworzenie stanowi kontynuację działań realizowanych przez poszczególne jednostki Wydziału, a w skład wchodzą reprezentanci branży spożywczej, biotechnologicznej, gastronomicznej oraz poradnictwa dietetycznego.

W pierwszym spotkaniu REiIZ wzięli udział przedstawiciele otoczenia społeczno-gospodarczego, a także Rektor, władze Dziekańskie Wydziału, kierownicy jednostek oraz członkowie Wydziałowej Komisji ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym.

Prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk zwracając się do uczestników wydarzenia wyraził przekonanie, że powołanie Rady pogłębi współpracę pomiędzy pracownikami Wydziału i otoczeniem społeczno-gospodarczym.

W trakcie spotkania prowadzonego przez przewodniczącą Wydziałowej Komisji ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym dr hab. Małgorzata Karwowska, prof. UPL przedstawiono działalność naukową pracowników Wydziału oraz ofertę dydaktyczną. Omówiono zakres działalności Rady i propozycję planów wspólnych działań na najbliższy rok, między innymi: współudział w realizacji badań poszukiwanie możliwości finansowania ze źródeł zewnętrznych, opiniowanie programów studiów oraz udział w wydarzeniach organizowanych przez Wydział.

Członkowie Rady Ekspertów i Interesariuszy Zewnętrznych Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii:

1. Prezes Krzysztof Borkowski (Zakład Mięsny „Mościbrody” Sp. z o.o.)
2. Prezes Waldemar Ferschke (Medisept Sp. z o.o.)
3. Prezes Piotr Nowak (Korab Garden Sp. z o.o.)
4. Prezes Mieczysław Starkowicz (BIOMED LUBLIN S.A.)
5. Dyrektor Krzysztof Zaniewski (Super Drob Zakłady Drobiarsko-Mięsne S.A.)
6. Prezes Jarosław Zawadzki (Dr Gerard Sp. z o.o.)
7. Sylwia Stachyra (CookShe by Sylwia Stachyra)
8. Prezes Zbigniew Wnukowski, Pełnomocnik ds. jakości Agnieszka Kołosińska („Dyspol” Wanda Wnukowska)
9. Kierownik Produkcji Izabela Grabowska-Chlebio (SM Bieluch w Chełmie)
10. Pełnomocnik Zarządu Maciej Bartoń (Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przetwórców i Producentów Produktów Ekologicznych „Polska Ekologia”)
11. Justyna Siwiela-Tomaszczyk (Poradnia Vitanutrica)

W trakcie spotkania poprzez głosowanie wybrano przewodniczącego Rady, którym został Prezes Mieczysław Starkowicz (BIOMED LUBLIN S.A.) oraz zastępcę: Sylwię Stachyrę (CookShe by Sylwia Stachyra).

Fot. Dr Wojciech Radzki