24- 25 maja 2023 r. w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie odbyły się I Lubelskie Dni Integracji. Celem wydarzenia była integracja osób z niepełnosprawnościami z pięciu Lubelskich uczelni: Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Politechniki Lubelskiej, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

24 maja br. w trakcie ceremonii otwarcia LDI odbyło się podpisanie porozumienia o współpracy środowiska akademickiego Lublina na rzecz osób z niepełnosprawnościami. UP w Lublinie reprezentowała prorektor ds. studenckich i dydaktyki, dr hab. Urszula Kosior-Korzecka, prof. Uczelni. 

Inicjatywa miała na celu zwiększenie świadomości na temat dostępności, niepełnosprawności i różnorodności, a także integrację środowisk akademickich. Zagadnienia te były podejmowane podczas prezentowanych wykładów jak również panelu dyskusyjnego.

Uczestnicy wydarzenia  mieli szansę  poszerzyć wiedzę, a nierzadko przełamywać własne ograniczenia, wewnętrzne bariery poprzez udział  w warsztatach  czy rywalizacjach  sportowych.

Wydarzenie zakończył piknik integracyjny na terenach  na terenach zielonych Centrum Kultury Fizycznej UMCS. Nasz Uniwersytet reprezentowały studenckie koła naukowe z Wydziałów: Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Nauk o Żywności i Biotechnologii, Medycyny Weterynaryjnej.

Zdjęcia: Alicja Jaroszewska /DRiP
AZS
Galeria
Zobacz

Informacje w mediach:

lublin.tvp.pl, "Panorama Lubelska" z dn. 24.05.2023 r.
Zobacz
radio.lublin.pl z dn. 24.05.2023 r.
Zobacz
radio.lublin.pl, z dn. 25.05.2023 r. (pikink integracyjny)
Zobacz
eska.pl z dn. 24.05.2023 r.
Zobacz