Wirtualny Dziekanat dla studentów I roku

Wirtualny Dziekanat (Wirtualna uczelnia) to uczelniany system informatyczny, dzięki któremu studenci mogą zdalnie uzyskać informacje o swoim toku studiów, zapoznać się z ogłoszeniami, uzyskać informacje    o otrzymanych ocenach, anonimowo wypełnić ankiety oceny zajęć etc.

1) Aby uzyskać dostęp do konta w Wirtualnym Dziekanacie należy zalogować się na konto studenta. Loginem może być:

– adres-email podany podczas rejestracji w IRK

– numer albumu (informację o nim należy uzyskać z dziekanatu)

2) Hasło ustala się samodzielnie za pomocą przycisku przypomnij/aktywuj hasło.

3) Procedura pierwszego logowania oparta o adres e-mail:

  1. Wejdź na stronę https://wd.up.lublin.pl/
  2. Wybierz przycisk przypomnij/aktywuj hasło w oknie logowania, a następnie w pierwszym okienku wpisz w miejscu loginu adres e-mail z IRK, a w drugim ponownie wpisz ten sam adres e-mail.
  3. Na podany adres e-mail przyjdzie link do zmiany hasła. Za pomocą tego linku należy ustalić hasło zawierające znak specjalny, cyfrę i wielką literę.
  4. Po ustaleniu hasła można zalogować się do Wirtualnego Dziekanatu.

 

4) Ta sama procedura działa w przypadku resetu hasła.

5) W celu zmiany adresu e-mail w systemie, należy skontaktować się z właściwym dla danego kierunku studiów dziekanatem.