Październikowa oferta grantów i stypendiów zagranicznych!

Biuro Projektów Międzynarodowych zachęca do zapoznania się z październikową ofertą grantów i stypendiów zagranicznych dostępną na stronie EURAXESS. Ogłoszenia o aktualnych naborach dla doktorantów i pracowników naukowych publikowane są na początku każdego miesiąca.

 

W październikowej ofercie znajdą Państwo m.in. następujące propozycje:

 • CEEPUS, Kraje Europy Środkowej – stypendia dla doktorantów i nauczycieli akademickich / badaczy. Termin: 31 października 2023.
 • Smithsonian Institution Fellowship Program , USA – staż dla naukowców po doktoracie, doktorantów oraz studentów studiów II stopnia na badania naukowe i korzystanie z zasobów Instytutu. Termin: 1 listopada 2023.
 • Stypendium SSHN, Francja – pobyt badawczy od 1 do 3 miesięcy dla naukowców z doktoratem lub doktorantów ze wszystkich dziedzin. Termin: listopad 2023.
 • DAAD, Niemcy – stypendia dla doktorantów i naukowców po doktoracie z różnych dziedzin. Termin: 15 listopada 2023.
 • Szwajcaria – 4 stypendia rządu szwajcarskiego na pobyty badawcze, studia doktoranckie dla młodych absolwentów studiów magisterskich, doktorantów oraz
  stypendia post-doc z różnych dziedzin. Termin: 15 listopada 2023.
 • Stypendia Fundacji Kościuszkowskiej, USA – stypendia dla naukowców, doktorantów, z każdej dziedziny nauki. Termin: 15 listopada 2023.
 • BAYHOST Scholarship Programme, Niemcy, Bawaria – studia doktoranckie lub roczny pobyt badawczy dla studentów z krajów centralnej, wschodniej i południowowschodniej Europy. Termin: 1 grudnia 2023.
 • Visegrad Fellowship Program, kraje Grupy Wyszehradzkiej – stypendia na krótkie pobyty badawcze/naukowe, wykłady. Terminy dwa razy w roku: styczeń-czerwiec oraz sierpień-listopad.
 • EMBO Scientific Exchange Grants – granty na wymianę naukową o długosci 7-90 dni dla doktorantów i osób po doktoracie w krajach członkowskich EMBO. Termin: nabór ciągły
 • Joint Research Centre Komisji Europejskiej, Holandia/Włochy – dostęp do infrastruktur badawczych dla naukowców z sektora akademickiego i spoza, dziedziny: bezpieczeństwo jądrowe, chemia, nauki o życiu, nauki fizyczne, ICT oraz Foresight. Termin: nabór ciągły.
 • Humboldt Research Fellowship – pobyt badawczy (od 6 do 24 m-cy) w Niemczech dla naukowców z różnych obszarów badawczych. Termin: nabór ciągły.

 

Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą!