Partnerzy projektu „FOOD Quality in Digital Age” odwiedzili Serbię!

W dniach 30 września – 4 października 2023 r. uczestnicy projektu „FOOD Quality in Digital Age” odwiedzili Serbię w ramach wizyty studyjnej zorganizowanej przez Wydział Rolniczy Uniwersytetu w Belgradzie.

uczestnicy projektu pozują do wspólnego zdjęcia w sali konferencyjnej

Wizyta była połączona z udziałem partnerów w 62. Międzynarodowej Konferencji Przemysłu Mięsnego i miała na celu promocję i upowszechnienie pierwszych rezultatów projektu. Udział w konferencji umożliwił uczestnikom nie tylko wymianę wiedzy i doświadczeń, ale także przyczynił się do szerzenia doskonałości badawczej w regionie Bałkanów, otwierając nowe możliwości współpracy, wzmacniając pozycję młodych badaczy i promując niezależność badań.

uczestnicy projektu siedzą przy stole w sali konferencyjnej, słuchają jednego z uczestników, który prowadzi prezentację

Podczas wizyty, doktoranci i badacze z Polski, Czech, Słowacji, Węgier i Serbii wzięli udział w trzeciej części 5-modułowego szkolenia dotyczącego cyfrowych metod oceny jakości żywności. Gospodarz – wizyty – prof. Igor Tomašević – przeprowadził szkolenie z zakresu komputerowego systemu wizyjnego (CVS) do oceny jakości żywności. CVS zajmuje się automatycznym wyodrębnianiem, analizą i zrozumieniem przydatnych i znaczących informacji z pojedynczego obrazu lub sekwencji obrazów. Zazwyczaj oceny jakości żywności przeprowadzają osoby oceniające. Jednak w większości przypadków te ręczne oceny są czasochłonne i pracochłonne. Nie można zagwarantować dokładności testów jakości żywności dla ludzi. Biorąc pod uwagę, że większość parametrów sensorycznych żywności opiera się na chromatycznym i morfologicznym wrażeniu wizualnym, opracowanie obiektywnej metody wykorzystującej CVS jest bardzo obiecujące. Uniwersytet w Belgradzie pomyślnie opracował i wdrożył CVS oraz przedstawił dowody naukowe potwierdzające jego dokładność, precyzję i wyższość nad tradycyjnymi technikami oceny jakości żywności.

piątka uczestników projektu pozuje do współnego zdjęcia przy rollupie konferencjiW ramach wizyty studyjnej odbył się także wykład otwarty prof. Bartosza Sołowieja – Koordynatora projektu „FOOD Quality in Digital Age” oraz spotkanie networkingowe z lokalną/regionalną społecznością akademicką i interesariuszami projektu (m.in. firmami produkującymi żywność, rolnicy, stowarzyszenia przedsiębiorców itp.).

Prorektor Bartosz Sołowiej prowadzi wykład otwarty

Podczas wizyty studyjnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie reprezentowali:

  • Bartosz Sołowiej – Koordynator Projektu,
  • Anna Krajewska (doktorantka),
  • Robert Waraczewski (doktorant).
Więcej informacji o projekcie „FOOD Quality in Digital Age” do zalezienia na stronie digitalfoodquality.com
Zobacz
logo visegard fund; jasnoniebieski napis na białym tleProjekt jest współfinansowany przez rządy Czech, Węgier, Polski i Słowacji w ramach Grantów Wyszehradzkich z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Misją funduszu jest promowanie pomysłów na zrównoważoną współpracę regionalną w Europie Środkowej