Partnerzy projektu „FOOD Quality in Digital Age” odwiedzili Słowację!

Od 19 do 22 marca 2024 r. uczestnicy projektu „FOOD Quality in Digital Age” odwiedzili Słowację w ramach wizyty studyjnej zorganizowanej w Nitrze oraz Piešťanach przez Słowacki Uniwersytet Rolniczy. Wizyta była połączona z udziałem partnerów w XXI. Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo i Kontrola Żywności”, podczas której projektowi “FOOD Quality in Digital Age” została poświęcona specjalna sesja oraz wydarzenie networkingowe.

zdjęci grupowe uczestników wyjazduPodczas wizyty, doktoranci i badacze z Polski, Czech, Słowacji, Węgier i Serbii wzięli udział w jednym z modułów szkolenia dotyczącego cyfrowych metod oceny jakości żywności. Przedstawiciele Słowackiego Uniwersytetu Rolniczego w Nitrze poprowadzili warsztat dotyczący wykorzystania elektronicznego oka w ocenie jakości żywności. Szkolenie poprowadziła kadra naukowo-badawcza Centrum Badawczego AgroBioTech oraz Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności SUA, która zajmuje się analizą żywności i posiada praktyczne doświadczenia w obsłudze aparatury do instrumentalnej analizy sensorycznej.

Jednym z tych instrumentów jest właśnie elektroniczne oko, czyli zaawansowana technologia widzenia komputerowego. Jest to nieniszcząca technologia służąca do oceny kształtu, rozmiaru, monitorowania koloru i analizy tekstury. Osobą nadzorującą przebieg szkolenia ze strony gospodarza była dr Jana Štefániková – specjalizuje się ona w urządzeniach do separacji i detekcji opartych na LC i GC (HPLC-DAD, GC-FID, GC-MS) do analizy bardzo niskich stężeń zanieczyszczeń środowiskowych, chemicznych i procesowych lub określonych składników odżywczych. Dr Štefániková jest doświadczonym naukowcem, m.in. w zakresie zastosowania metody elektronicznego oka do oceny jakości sera i chleba pszennego z mikroproszkiem z pestek winogron.

zajęcia laboratoryjneUczestnicy wizyty studyjnej mieli okazję odwiedzić zakład mleczarski w Bánovcach nad Bebravou na Słowacji, gdzie zapoznali się z procesem produkcji serów typu pasta filata.

W ramach wizyty studyjnej zorganizowane zostało spotkanie networkingowe z lokalną/regionalną społecznością akademicką i interesariuszami projektu (m.in. firmami produkującymi żywność, rolnikami, stowarzyszenia przedsiębiorców itp.) w ramach Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo i Kontrola Żywności”. Spotkanie było doskonałą okazją do poznania innowacyjnych metod oceny jakości żywności, wymiany wiedzy i nawiązania cennych kontaktów interpersonalnych.

Spotkanie było również okazją do wygłoszenia wykładów przez Prof. Bartosza Sołowieja i dr hab. Macieja Nastaja na Słowackim Uniwersytecie Rolniczym w Nitrze w ramach programu Erasmus+.

Podczas wizyty studyjnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie reprezentowali:

  • prof. dr hab. Bartosz Sołowiej – Koordynator Projektu,
  • dr hab. Maciej Nastaj
  • dr Jagoda Szafrańska
  • mgr inż. Anna Krajewska (doktorantka),
  • mgr inż. Robert Waraczewski (doktorant).

Więcej informacji o projekcie znaleźć można na stronie internetowej.

visegrad FundProjekt jest współfinansowany przez rządy Czech, Węgier, Polski i Słowacji w ramach Grantów Wyszehradzkich z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Misją funduszu jest promowanie pomysłów na zrównoważoną współpracę regionalną w Europie Środkowej.

fot: mgr Marlena Wosiak