Owocna współpraca Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Sukces synergii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz Uniwersytetu Medycznego w Lublinie podczas XVII Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji Intarg 2024 w Katowicach

 

 

W dniach 21-23 maja 2024 r. odbyły się w Katowicach XVII Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji Intarg 2024.
W czasie trwania Targów odbywał się również Konkurs INTARG 2024, do którego został zgłoszony wynalazek, który powstał dzięki współpracy Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz Uniwersytetu Medycznego w Lublinie:

Zastosowanie estru metylowego kwasu chinolino-6-karboksylowego do zwalczania roztoczy z gatunku Dermanyssus gallinae oraz środek roztoczobójczy”, którego autorami są: prof. dr hab. Monika Wujec, prof. dr hab. Krzysztof Tomczuk, prof. dr hab. Anna Bogucka-Kocka, dr Monika Roczeń-Karczmarz, dr Przemysław Kołodziej, dr Marta Demkowska-Kutrzepa

 

 

Głównymi kryteriami oceny rozwiązań w konkursie były: poziom innowacyjności, zapotrzebowanie rynku na dany produkt, porównanie z odpowiednikami światowymi, poziom gotowości technicznej TRL, możliwość wdrożenia i komercjalizacji, efekty ekonomiczne i społeczne.

Międzynarodowe Jury konkursu Intarg 2024 (w skład, którego wchodzili przedstawiciele krajów: Belgia, Bośnia i Hercegowina, Egipt, Francja, Iran, Jemen, Maroko, Polska, Rumunia, Sri Lanka, Tajlandia, Tunezja, Ukraina, Wielka Brytania, Wietnam) przyznało Silver Medal wraz z Certyfikatem za innowacyjny wynalazek w Konkursie INTARG 2024.

 

 

Informacje o Międzynarodowych Targach Wynalazków i Innowacji na stronie INTARG

Zdjęcia: CTW UM w Lublinie