Możliwość wyjazdu na grant zagraniczny w ramach Marie Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellowships

Pracownicy Biura Wymiany Akademickiej zachęcają do zapoznania się z informacjami o naborze na Marie Skłodowska-Curie Actions Postdoctoral Fellowships – indywidualne granty badawczo-szkoleniowe dla naukowców ze stopniem doktora, którzy mają do 8 lat doświadczenia badawczego po doktoracie. Mają one na celu rozwój kreatywności i innowacyjnego potencjału badaczy do uzyskania nowych umiejętności poprzez pracę nad indywidualnym interdyscyplinarnym projektem badawczo-szkoleniowym oraz mobilność międzynarodową i międzysektorową.

 

Granty te dają z jednej strony możliwość przyjęcia zagranicznych naukowców przez polskie jednostki (w tym firmy), aby w Polsce mogli realizować swoje projekty badawczo-szkoleniowe. Z drugiej strony to także możliwość wyjazdu na dwu/trzy-letni grant zagraniczny dla naukowców z Polski.

 

Granty można realizować w kraju UE lub stowarzyszonym z programem Horyzont Europa – European Fellowships lub w kraju poza Europą – Global Fellowships.

 

Wniosek przygotowuje naukowiec wraz z wybraną jednostką goszczącą.

 

Termin przyjmowania wniosków: 12 października 2021

Więcej informacji znajdą Państwo tutaj.

 

Biuro Wymiany Akademickiej
tel. 81 445 6236/81 445 6015